fbpx
Práce speciálního zakládání na mostě Levensauer Hochbrücke

Práce speciálního zakládání na mostě Levensauer Hochbrücke
přes Kielský průplav nedaleko Kielu na severu Německa

V současné době společnost Zakládání staveb, a. s., dokončuje zajištění jižní opěry starého mostu Levensauer Hochbrücke přes důležitou námořní dopravní tepnu na severu Německa – Kielský průplav, který spojuje Severní a Baltské moře.

Starý most z toku 1894 bude v příštích letech nahrazen zcela novou mostní konstrukcí, umožňující současnou protisměrnou plavbu velkých lodí v tomto místě průplavu, což oblouk starého mostu neumožňoval. Jižní opěra starého mostu však bude zachována, neboť je jedním z největších středoevropských zimovišť netopýrů (kolonie 5000 chráněných netopýrů).

Nová moderní konstrukce mostu bude postavena bez styku s touto starou jižní opěrou. Bylo tedy třeba navrhnout řešení, jak opěru zajistit proti sesouvání směrem k průplavu, až jí starý most přestane tlačit do náspu průplavu.

Toto zajištění spočívá v provedení řady celkem 36 kusů pilot Æ 1500 mm, 35 m dlouhých, těžených pod ochranou bentonitové suspenze. V hlavách budou piloty spojeny mohutným hlavovým trámem, kotveným trvalými pramencovými kotvami dl. 32 m směrem pod oblast staré opěry. Obtížnost prací speciálního zakládání na zajištění opěry je enormní. To je dáno jednak mimořádně obtížnými geologickými podmínkami (moréna), jednak tím, že část pilot se nachází pod mostovkou, kde není možné použít klasickou velkou vrtnou soupravu s vysokou lafetou a piloty je zde nutné hloubit pomocí drapáku s předchozím narušením horniny sérií maloprofilových předvrtů.

Práce speciálního zakládání zde probíhají již od počátku března roku 2021 (příprava pracovní plochy). Odběratelem prací zajištění staré opěry je společnost BeMo Tunnelling.

Starý a nový most Levensau (Levensauer Hochbrücke) přes Kielský průplav

Kombinovaný most pro pěší, silniční a železniční dopravu Levensauer Hochbrücke byl postaven v roce 1894 a je nejstarší mostní konstrukcí překlenující Kielský průplav. Převádí okresní silnici K27 (Eckernförder Strasse) a železniční trať Kiel–Eckernförde. Na rok 2024 je stanoven konec technické životnosti a stavba nového moderního mostu bude ekonomicky výhodnější než oprava mostu starého.

Most byl v minulosti opakovaně přestavován a přizpůsobován potřebám silniční a železniční dopravy, ale od prvního rozšíření v roce 1914 nedošlo k žádnému přizpůsobení rozvoji lodní dopravy. Most překlenuje nejužší část celé trasy Kielského průplavu. Vzhledem k průjezdnému profilu, který je kvůli obloukům mostu menší než u všech ostatních mostů přes průplav, není v současné době pod mostem povolen obousměrný provoz. To znamená, že lodě někdy musí na vyhrazených stanovištích dlouho čekat, aby mohly proplout protijedoucí lodě.

Novostavba mostu s přizpůsobením průjezdného profilu ostatním mostům v Kielském průplavu povede k významnému zlepšení bezpečnosti a usnadnění lodní dopravy. Bude umožněna současná protisměrná plavba, čímž se zkrátí doba průjezdu kanálem zejména pro větší lodě. Výměna mostu bude přínosem i pro silniční a železniční dopravu a také pro chodce a cyklisty.

V návaznosti na práce speciálního zakládání uvedené v úvodu budou ve druhé fázi – pravděpodobně
od roku 2022 – instalovány vrtané piloty a ocelové kotvy pro zajištění opěry také na spodní obslužné komunikaci.

Zakládání staveb, a. s., foto: archiv Zakládání staveb, a. s.