fbpx

Politika Integrovaného systému řízení (IMS)

Společnost Zakládání staveb, a. s., je úzce specializovaná na provádění technologií speciálního zakládání staveb a v tomto oboru musí dosahovat konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních stavbách.

Od nepaměti platí, že „základ je grunt, a jaký je grunt, taková bude i stavba“. Naším úkolem je vhodnou kombinací a optimalizací technologií speciálního zakládání na námi prováděných hlubinných základových konstrukcích vyhovět nejen požadavkům projektu, ale i překonat přírodní a civilizační vlivy, o kterých v době projektu nebyly žádné informace.Společnost Zakládání staveb, a. s., má zaveden integrovaný systém řízení IMS a je
držitelem těchto certifikátů:

– QMS – řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016,
– EMS – řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016,
– EnMS – hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 a
– BOZP – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018.


Společnost je držitelem Průkazu způsobilosti pro provádění prací speciálního zakládání a má zaveden Systém managementu kvality dle Metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací. Certifikace jsou obhajovány při každoročních dozorových auditech certifikačního orgánu.

Naším úkolem je průběžně zlepšovat systém řízení práce, jednání se zákazníky a výkonnost i spolehlivost procesů na stavbách s ohledem na ochranu životního prostředí
a prevenci rizik. Máme vždy na zřeteli, že veškeré naše podnikatelské aktivity musíme provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a našeho okolí. S maximální péčí vyhodnocujeme a následně snižujeme rizika a volíme optimální bezpečnostní opatření.

Společnost se aktivně podílí na programu udržitelného rozvoje ve stavebnictví využíváním náhradních surovin (popílek, struska, křemičité úlety), řešením a realizací dekontaminace znečištěných území a úpravou i zástavbou dříve využívaných pozemků. Nejschůdnější cestou pro dosažení evropské úrovně v efektivitě a produktivitě je zajištění vysoké odborné úrovně našich zaměstnanců, vedoucí k jejich spokojenosti a vytvoření jejich pocitu sounáležitosti se společnosti a s cíli, o které usiluje. 
Naší činností trvale zasahujeme do práv a vlastnictví našich spoluobčanů. Proto musíme být dobře vybaveni znalostmi o platné legislativě a respektovat ji.

Politiku IMS lze realizovat a technickou úroveň společnosti lze zvyšovat pouze při její ekonomické prosperitě a dosažení potřebné ziskovosti.

Ing. Milan Král, předseda představenstva Zakládání staveb, a. s.
Ing. David Peč, technický ředitel Zakládání staveb, a. s.

V Praze, červen 2021