fbpx

Technologie 

Zakládání staveb, a.s. nabízí ve svém výrobním programu široké spektrum technologií speciálního zakládání staveb, které zajišťuje vlastním odborným personálem pomocí strojního parku tak, že dokáže uspokojit zákazníka nejen svou vysokou technickou úrovní, ale i mimořádnými kapacitními možnostmi.

Poznámka | Ilustrační fotografie v části „Výrobní program" jsou z prací realizovaných pracovníky Zakládání staveb, a. s. v tuzemsku či v zahraničí.