fbpx
Polyfunkční objekt Masaryčka

V centru Prahy v areálu Masarykova nádraží, podél jižní strany ulice na Florenci vzniká v současnosti významná novostavba nesoucí název Masaryčka. Návrh pochází od světově významné architektky Zahy Hadid a jejího britského ateliéru Zaha Hadid Architects.


Stavba je součástí rozsáhlého projektu revitalizace pozemků v okolí Masarykova nádraží, který má několik etap, z nichž první a nejvýznamnější je právě stavba Masaryk Centra. Podél severní hrany Masarykova nádraží vyrostou dva bloky nových budov s dominantní zlatou věží na západním konci směrem k centru města. Ulice Na Florenci se tak promění v novou městskou třídu se službami, kancelářemi a přímým vstupem na Masarykovo nádraží. Investorem a developerem rozsáhlého stavebního a urbanistického záměru je skupina Penta.

Firmy skupiny Zakládání – Zakládání staveb, a. s., a Zakládání Group, a. s., – byly při zahájení tohoto unikátního stavebního záměru, který je jedním z největších a nejvýznamnějších pražských projektů tohoto desetiletí. V roce 2017 proběhlo zajištění stavební jámy pro 1. etapu záchranného archeologického výzkumu zájmového území a následný výkop stavební jámy pro novostavbu. V roce 2020 a 2021 pak bylo provedeno pilotové založení stavby.

Podrobnosti o stavbě a pracích speciálního zakládání se dočtete v časopise ZAKLÁDÁNÍ 4-2020.