Zakládání staveb, a. s. - Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem class=" view- no-layout no-task ltr">

Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem


Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem
Výkop rýhy ve dně řeky podvodním dozerem Komatsu, zaberanění a vytažení dočasné štětové stěny v břehu, výroba zatěžovací konstrukce shybky, uložení shybky do rýhy, obetonování shybky pod vodou, zásyp shybky vhodným zásypovým materiálem, zpevnění a oprava opevnění poškozených břehů a osazení plavebních znaků.

Výměry

Zemní práce: 6200 m3
Štětové stěny: 270 m2
Délka shybky: 191 bm
Profil shybky: 2xDN 400 mm
Obetonování: 195 m3 Zásyp: 500 m3

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s. Národní 10, Praha 1

Investor

Povodí Labe, a. s., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

6 mil. Kč 2000



  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 0–10 mil. Kč
  • Termín dokončení : 1996-2000
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">