Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce


Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce
V místě původního poškozeného jezu dřevěné srubové kon-strukce s kamenným záhozem bylo vybudováno nové jezové těleso. Přelivná plocha je střechovitého tvaru, dlážděná mezi dvě štětové stěny a do podzákladí je zavázána betonovými-ostruhami. Přechod mezi dnem nadjezí a jezovým tělesem je tvořen klínem ze záhozového kamene. Těžkým záhozem z lomového kamene je stabilizováno i podjezí. Pravobřežní pilíř je betonový s obkladem z lomového kamene. Levobřežní pilíř je navržen dle původní konstrukce. Součástí rekonstrukce byla i výstavba malé vodní elektrárny a štěrkové propusti, upravené pro možnost migrace ryb.

Výměry

Zemní práce: 8674 m3
Štětové stěny: 2402 m2
Betonové dlažby: 1977 m2
Betonové konstrukce: 1781 m3

Zákazník

Povodí Vltavy, a. s.
Holečkova 8, Praha 5

Investor

Povodí Vltavy, a. s.
Holečkova 8, Praha 5

Cena

Rok

18,1 mil. Kč 1999–2000  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 1996-2000
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">