Zakládání staveb, a. s. - Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka


Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka
V rámci celkové rekonstrukce plavební komory byla provedena těsnicí horizontální injektáž obou zdí komory a vyspárován kamenný obklad. Po dokončení těchto prací byla ocelovými tyčemi sepnuta porušená zeď nad levým obtokem komory a trhlina v obtoku ošetřena sanační maltou a injektáží.

Výměry

Vrty pro výplňovou injektáž prům. 42 mm dl. 1–1,5 m: 1720 m
Spotřeba sanační směsi: 45 m3
Spínací ocelové tyče prům. 32 mm dl. 6 m osazené do vrtů prům. 75 mm: 1573 m

Zákazník

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5

Investor

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5

Cena

Rok

6,3 mil. Kč 2003  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 0–10 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Injektáže

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">