Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech


Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech
V rámci modernizace Labské vodní cesty bylo třeba provést kompletní rekonstrukci Velké plavební komory České Kopisty. Stavební jáma byla zajištěna a utěsněna jednoduchými a dvojitými jímkami ze štětových stěn, střední dělicí zeď byla utěsněna a podchycena tryskovou injektáží. V dolním a horním plavebním kanálu byla provedena prohrábka dna a osazeny dalby z ocelových svařenců. Práce byly zakončeny úpravou břehů a jejich opevněním kamenným záhozem s dlažbou z lomového kamene.

Výměry

Štětové stěny: 5078 m2
Ocelová rozpěrná konstrukce: 69,4 t
Tyčové kotvy: 300 m
Trysková injektáž M1: 967 m2
Mikropiloty 70/12mm: 24 m
Dalbová stání z ocel. svařenců osazených do převrtů: 12 ks Žb. konstrukce horního ohlaví: 2000 m3
Prohrábka řečiště: 12 000 m3
Korekce břehů: 44 000 m3
Kamenné záhozy: 11 400 m3
Dlažby z lomového kamene: 2432 m2

Zákazník

Navimor-Invest, s. r. o., V závětří 1036/4, Praha 7

Investor

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

141 mil. Kč 2002–2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Trysková injektáž,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">