Zakládání staveb, a. s. - Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov class=" view- no-layout no-task ltr">

Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov


Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov
Při vyvolaných opravách druhého jezového pole vodního díla Střekov byly objeveny poruchy kamenného obkladu spod-ní stavby jezu. V rámci zvoleného technického řešení byla vytvořena jímka ze štětových stěn na návodní straně jezu tak, že náhradu poškozených částí za železobetonové a ocelové konstrukce bylo možno provést za sucha. Po objevení dalších poruch – výronů vody ve vzestupné a sestupné části vývaru – byly práce rozšířeny o sanační injektáž betonové konstruk-ce spodní stavby vývaru s následným kotvením kamenných kvádrů.

Výměry

Těžba nánosů před jezem: 140 m3
Osazení stěny ze štětovnic Larsen IIIn dl. 12 m: 300 m2
Pro sanační a těsnicí injektáž kamenného obkladu vývaru a původních betonových konstrukcí dosedacího prahu hraze- ní bylo provedeno 1480 ks vrtů a zainjektováno 31 m3.
Trny O 20 mm pro ukotvení žlb. kce dosedacího prahu: 1376 m Chemická injektáž spár kamenného obkladu sestupné části vývaru: 844 kg
Ocelové konstrukce pro dosedací prahy a opancéřování nátoku: 15,5 t
Žlb. deska: 166 m3
Bourání kamenného obkladu dosedacího prahu a žlb. desky: 170 m3
Zpětné zásypy před jezem: 270 m3

Zákazník

ŽS Brno, a. s., Burešova 938/17, Brno

Investor

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

18,1 mil. Kč 2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Piloty,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">