Zakládání staveb, a. s. - Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově class=" view- no-layout no-task ltr">

Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově


Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově
K protipovodňové ochraně objektů na území hl. m. Prahy patří i palác Žofín. Účelem realizovaných opatření bylo zajistit důsled-nou ochranu objektu paláce nikoliv pouze při povodních, ale i při zvýšených vodních stavech, kdy průsakové vody
z řeky Vltavy v minulosti zaplavovaly suterénní prostory palá-ce. Realizována byla varianta, při níž je protipovodňová těsnicí clona zatažena až do nepropustného podloží.
Společnost Zakládání staveb, a. s., provedla na této stavbě:
• výplňovou injektáž podzemních kaveren vzniklých při povodních,
• hloubení jílocementové podzemní těsnicí stěny (3 strany paláce),
• žlb. piloty pr. 600 mm v místech slupic mobilního hrazení,
• tryskovou injektáž s výztužnými pruty pro podchycení a zlep-šení základových poměrů pod nábřežní zdí a v místech kolize clony s inž. sítěmi,
• hloubkové přespárování nábřežní zdi.


Výměry

Výplňová injektáž jílocementovou směsí do kaveren: 1100 m3,
Těsnicí jílocementová clona: 1471 m2,
Piloty žlb.: 246 m,
Trysková injektáž pro podzemní těsnicí clonu: 1024 m, Trysková injektáž v nábřežní zdi: 406 m,
Trny: R32: 1460 m,
Injektáž paty nábřežní zdi jílocementovou směsí před provedením TI: 10,2 m3,
Sanace spár nábřežní zdi: 97 m2.

Zákazník

Podzimek & synové, s. r. o., Husova 1623/12, Jihlava Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Investor

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Cena

Rok

19,3 mil. Kč 2005  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Těsnicí podzemní stěna,Injektáže

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">