Zakládání staveb, a. s. - Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze class=" view- no-layout no-task ltr">

Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze


Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze
Rašínovo nábřeží v Praze je nejdelším pražským nábřežím a jedním z nejznámějších. Zahrnuje úsek od Vyšehradské skály až po objekt Mánes na Slovanském ostrově a překlenují ho tři mosty o celkové délce 1390 m. Celé nábřeží je památkově chráněné. Oprava nábřeží zahrnovala zejména opravu dolní a horní nábřežní zdi a opravu dlažeb poříčních komunikací. Vzhledem k rozsahu prací byla celá rekonstrukce rozdělena do čtyř časově oddělených etap. Předmětem dodávky společnosti Zakládání staveb, a. s., byly práce na opravě dolní nábřežní zdi. Jednalo se o:
• prohrábku řečiště podél nábřeží,
• zhotovení jímek ze štětových stěn, pod jejichž ochranou byly prováděny opravy kamenného zdiva pod úrovní hladiny Vltavy,
• injektáž a kotvení dolní nábřežní zdi,
• provedení mikropilot pro uchycení kotevních bloků pro vázací pacholata.

Veškeré práce v řečišti Vltavy – prohrábka řečiště a štětové stěny – byly prováděny z lodních mechanismů ZS.


Výměry

Štětové stěny: 9956 m2,
tyčové kotvy a trny: 10 525 m,
mikropiloty 70/12 mm: 1619 m.

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., Národní třída 10, Praha 1

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

57,8 mil. Kč 1998–2006  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Kotvy,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">