Zakládání staveb, a. s. - Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves class=" view- no-layout no-task ltr">

Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves


Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves
Vzhledem ke špatnému stavu ochranných hrází podél řeky Odry bylo rozhodnuto o vytvoření nepropustné těsnicí podzemní clony v patě hráze technologií tzv. tenké těsnicí stěny. Tato stěna slouží k přerušení průsakové dráhy podzemních vod pod tělesem hráze. Tenké těsnicí stěny se zhotovují vibračním předrážením speciálního profilu půdorysného tvaru I, kterým se v zemním tělese vytváří prostor vyplněný samotvrdnoucí suspenzí. Ta je k patě pro?lu přiváděna pomocí injekční trubky a do vytvářeného prostoru je postupně injektována během vytahování pro?lu. Průměrná tloušťka těsnicí stěny dosáhla na této stavbě cca 20 cm.


Výměry

Délka tenké těsnicí stěny: 910 m,
Hloubka stěny: 4–7 m,
Celková plocha: 3257 m2,
Spotřeba samotuhnoucí suspenze (STS): 624 m3, Průměrná spotřeba suspenze: 0,192 m3/m2.

Zákazník

Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, Frýdek-Místek

Investor

Povodí Odry, s. p., Varenská 49, Ostrava

Cena

Rok

4,6 mil. Kč 2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 0–10 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Tenká těsnicí podzemní stěna

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">