Zakládání staveb, a. s. - Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most class=" view- no-layout no-task ltr">

Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most


Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most
Protipovodňová opatření v oblasti Malé Strany a Kampy spočívala v provedení liniové podzemní bariéry, která sestá-vala, podle její polohy a místních podmínek, z různých typů konstrukcí speciálního zakládání. 1. typ je tvořen štětovou stěnou ze štětovnic Larssen IIIn délky kolem 7,0 m, zavibrovaných do půdy a ukončených žlb. trámem. 2. typ se skládá z vrtaných žlb. pilot prof. 630 mm, resp. 750 mm, v osových vzdálenostech 2,4–3,2 m, jež jsou v hlavách opatřeny rovněž žlb. trámem. 3. typ se skládá z mikropilot jako nosných prvků, spojených žlb. prahem, přičemž těsnění je zajištěno překrý-vajícími se sloupy tryskové injektáže. Tento typ byl použit na místech, kde pro nedostatek prostoru nebylo možné použít ani typ 1., ani 2.

Výměry

Štětovnice Larssen IIIn: 2341 m2,
Trysková injektáž: 4422 m,
Piloty Ø 630: 63 m,
Piloty Ø 750: 652 m,
Mikropiloty Ø 108: 456 mb.

Zákazník

Vokůrka a Šenkeřík, s. r. o., Branická 141/57, Praha 4

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

41,3 mil. Kč 2004–2005
  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Trysková injektáž,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">