Zakládání staveb, a. s. - Plavební komora České Vrbné class=" view- no-layout no-task ltr">

Plavební komora České Vrbné


Plavební komora České Vrbné na horním toku Vltavy

Výstavba plavební komory v Českém Vrbném je součástí komplexního projektu dokončení vltavské vodní cesty v úseku České budějovice – Týn nad Vltavou pro účely turistické plavby. Společnost Zakládání staveb, a. s., zde prováděla práce spojené se zajištěním stavební jímky plavební komory a plavebních kanálů na horní a dolní vodě. Hlavní jímka plavební komory byla z převážné části tvořena štětovou stěnou, kotvenou ve třech úrovních ze štětovnic vl 605. V oblasti jezového pilíře a navazujících nábřežních zdí bylo pažení na kratších úsecích řešeno jinými technologiemi, a sice směrem na dolní vodu převrtávanou pilotovou stěnou, směrem na horní vodu pak stěnou ze sloupů tryskové injektáže.

Výměry

Štětová stěna z vl 605 (dočasné i trvalé): 7904 m2
Kotvy 2–6pramencové: 8618 m
Piloty Ø 880 mm (převrtávaná pilotová stěna): 1126 m
Trysková injektáž: 778 m
Zápory (108/16, 70/12): 594 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

92,9 mil. Kč 2/2009 – 11/2010



  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">