Zakládání staveb, a. s. - Malá vodní elektrárna Velký Osek class=" view- no-layout no-task ltr">

Malá vodní elektrárna Velký Osek


Malá vodní elektrárna Velký Osek

Na levém břehu Labe naproti zdymadlu Velký Osek byla zhotovena další z malých vodních elektráren – MVE Velký Osek – s instalovaným výkonem 750 kW. Výstavba objektu elektrárny, nátokového a výtokového kanálu včetně rybího přechodu byla provedena ve společné stavební jámě, zajištěné v břehové části kotvenou štětovou stěnou a na návodní straně v hlubších partiích kotvenou převrtávanou pilotovou stěnou. Čela nátoku a výtoku byla zajištěna pomocí vzepřených štětových stěn. Společnost Zakládání staveb, a. s, byla na této zakázce dodavatelem celé stavební části.

Výměry

Štětovnice VL 604: 2621 m2
Piloty převrtávané 880 mm: 704 m
Kotvy: 3756 m
Výkopy: 18 845 m3
Žlb. konstrukce: 3300 m3

Zákazník

HYDROPOL Project & Management, a. s., Všehrdova 560/2, Praha 1

Investor

MVE Velký Osek, s. r. o., Bohdalecká 1490/25, Praha 10

Cena

Rok

79,2 mil. Kč bez DPH 2/2011 – 8/2012  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">