Zakládání staveb, a. s. - Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě class=" view- no-layout no-task ltr">

Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě


Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě, km 0,000–0,435, Chorvatsko

Objekt čerpací stanice byl zhotoven pomocí technologie konstrukčních podzemních stěn tloušťky 1000 mm, kotvených pomocí dočasných a trvalých pramencových kotev ve čtyřech úrovních. Napojení čerpací stanice na meliorační kanál přivádějící vodu z řeky Sávy bylo navrženo v místě nátoku i výtoku v podobě dvou křídel, zhotovených rovněž v podzemních stěnách. Stabilitu křídel zajišťují přes železobetonový hlavový trám trvalá lanová táhla ukotvená do samostatně stojících kotevních lamel podzemních stěn ležících za rubem křídel.

Výměry

Podzemní stěny čerpací stanice a nátokových křídel, tl. 1000 mm: 5793 m2
Pramencové kotvy: 155 ks kotev délek 20,5–33,0 m (2472,5 m trvalé a 1857,5 dočasné kotvy): 4330 m
Sloupy TI prům. 80 cm pro dotěsnění rubu části PS: 288 m

Zákazník

EURCO Inc., Hrvoja Vukčića Hrvatinića 87, 32 100 VINKOVCI

Investor

HRVATSKE VODE, Legal entity for water management
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, Croatia

Cena

Rok

13, 99 mil. kn 2014–2017  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Chorvatsko
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2016-2017
  • Nosné technologie : Podzemní stěny,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">