Zakládání staveb, a. s. - Oprava koryta Čertovky class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava koryta Čertovky


Oprava koryta Čertovky v ř. km 0,355–0,711, Praha-Kampa

Při povodni v roce 2002 došlo k výrazným negativním zásahům do koryta Čertovky a do nábřežních, převážně opěrných zdí. Proto bylo rozhodnuto o provedení opravy koryta Čertovky v úseku ř. km 0,335 18–0,711 a o rekonstrukci nebo i nahrazení většiny dotčených nábřežních zdí. Podél pozemků např. Československé obce sokolské nebo tzv. Werichovy vily byly nábřežní zdi v patě ochráněny přitěžovací lavicí a z koruny pak sanovány pomocí výplňové injektáže a variantně podchyceny tryskovou injektáž íči mikropilotami. V místech, kde došlo ke zřícení původních zdí (u restaurace Nostic a navazujícího 32 m dlouhého úseku), byl výkop pro založení nových nábřežních zdí zajištěn mikrozáporovým pažením s výdřevou. Součástí komplexní opravy bylo rovněž provedení injektáže a hloubkového spárování zdiva a opravy omítek nábřežních zdí, v neposlední řadě však i úprava vlastního koryta Čertovky, zejména nových dlažeb a terénních úprav břehových částí.

Výměry

Trysková injektáž: 283 m
Vrtané mikropiloty: 887 m
Výplňová injektáž: 365 m
Zemní práce: 1583 m3
Dlažby: 1017 m2
Opravy omítek: 350 m2
Nová tížná zeď: 210 m3
Injektáž zdiva: 35 m2
Hloubkové spárování zdiva: 35 m2

Zákazník a investor

MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Cena

Rok

19,3 mil. Kč bez DPH 2/2009 – 9/2009  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Trysková injektáž,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">