Zakládání staveb, a. s. - Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby class=" view- no-layout no-task ltr">

Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby


Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby

Úprava plavební úžiny Chvatěruby mezi Dolánky a Kralupy nad Vltavou výrazně zlepší plavební podmínky na tomto úseku toku Vltavy. Práce na úpravě zahrnovaly prohrábku řečiště, korekci břehů a břehového opevnění. Významnou investicí v rámci této stavby bylo i přeložení původní vodovodní shybky v říčním km 25,271, neboť ta byla uložena v nedostatečné hloubce pode dnem řeky a neumožňovala navrhované prohloubení dna. Trasa nové přeložky shybky byla umístěna souběžně se starou shybkou ve vzdálenosti asi 15–20 m po proudu řeky; navržena byla jako zatahovaná po dráze ve dně řeky,složená byla ze dvou potrubí. Montáž shybky se uskutečnila na levém břehu, zatahování pomocí lisu bylo prováděno z protilehlého břehu.

Výměry

Úprava řečiště

Zajištění pravého břehu trvalými štětovými stěnami: 374 m2
Opevnění pravého břehu, korekce dlažbou, resp. záhozem z lomového kamene: 658 m2, 1412 m3
Laguny levý břeh: nové hrázky a opevnění břehu záhozem z lomového kamene: 4019 m3
Odstranění staré shybky ocel 2x DN 800: 120 m
Tvrdá prohrábka včetně odvozů po vodě: 9018 m3

Přeložka vodovodní shybky

Dodávka a montáž potrubí z tvárné litiny Saint Gobain: 2x DN800, 2x195 bm
Kotvené dočasné štětové stěny pažení rýhy: 1500 m²
Výkop rýhy v řece včetně odvozů: 6500 m3
Zatažení shybky přes řeku a uložení do rýhy: 119 m
Zpětné zásypy shybky, obsyp a opevnění břehů lomovým kamenem: 3500 m3
Opevnění pravého břehu dlažbou z lomového kamene: 350 m2

Zákazník

OHL ŽS Co., Burešova 938/17

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 3

Cena

Rok

119,1 mil. Kč 2/2009 – 11/2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">