Zakládání staveb, a. s. - Malá vodní elektrárna Litoměřice class=" view- no-layout no-task ltr">

Malá vodní elektrárna Litoměřice


Malá vodní elektrárna Litoměřice

Na pravém břehu Labe na jezu České Kopisty byla vybudována malá vodní elektrárna Litoměřice, která je svým výkonem 7,2 MW jednou z největších nízkospádových MVE v ČR. Zajištění stavební jámy elektrárny bylo navrženo obvyklými technologiemi speciálního zakládání, jako jsou podzemní, štětové a pilotové stěny. Během provádění těchto pažicích konstrukcí stavební jámy však byla zastižena tlaková artéská voda s výtlačnou výškou zhruba 2–3 m nad terén. Tato skutečnost zásadně ovlivnila následný průběh stavebních prací založení spodní stavby. Jednak musely být upraveny navržené technologie pažení, jednak muselo být dno stavební jámy zajištěno proti prolomení tlakovou vodou. To bylo dosaženo injektáží horninového masivu pod základovou spárou a instalací odlehčovacích vrtů. Součástí zakázky byla i prohrábka dna řeky na vtoku a výtoku z elektrárny.

Výměry

Zajištění stavební jámy:
Štětovnice trvalé: 2892 m2
Štětovnice dočasné: 2740 m2
Převázky: 132 tRozpěry: 76 t
Podzemní stěny 0,8 m: 4933 m2
Frézování podzemních stěn: 3805 m2
Kotvy dočasné a trvalé 4 a 6pramencové: 8162 m
Převázky typové: 48 ks
Převrtávané piloty pr. 880 mm: 1485 bm
Těžba a zásypy: 4901 m3

Sanační injektáže:
Vrty a převrty: 33 375 m
Injektáže (převážně do 2 MPa): 7360 hod.
Odlehčovací studny: 33 ks

Prohrábky: cca 6000 m3

Zákazník

Eco Energy Investment AG, Grabestrasse 25, 6340 Baar,Švýcarsko;
Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Dolnolabské elektrárny, a. s., Náměstí Míru 62/39, Svitavy

Cena

Rok

155,1 mil. Kč 2009 – 2011  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Podzemní stěny,Injektáže,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">