Zakládání staveb, a. s. - Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem class=" view- no-layout no-task ltr">

Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem


Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem

Návrh zajištění stěn stavební jámy spočíval ve využití dvou technologií pažení: v partiích s hlubšími výkopy byly navrženy převrtávané pilotové stěny, v místech, kde byl předpoklad možnosti beranit do potřebné hloubky, bylo navrženo zajištění pomocí štětových stěn. V oblasti podél mostního a jezového pilíře a mostní opěry bylo pažení vytvořeno z masivního bloku ze sloupů tryskové injektáže. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oblasti s výskytem tlakové vody v podloží, bylo nutné před otevřením stavební jámy učinit potřebná opatření pro dosažení dostatečné stability dna. Podél obvodu stavební jámy byla metodou horninové injektáže provedena těsnicí clona zavázaná do dolní izolační vrstvy a stejně tak byla dotěsněna i porucha přirozených izolačních vrstev podél tektonického zlomu. Opatření bylo doplněno instalací čerpacích odlehčovacích vrtů.

Výměry

Štětové stěny trvalé a dočasné: 3519 m2
Ocelové konstrukce-převázky, rozpěry: 98 tun
Převrtávaná pilotová stěna z pilot pr. 900 mm: 3933 m
Kotvy 3, 6 a 9 pramencové trvalé a dočasné: 3452 m
Mikropiloty 114/10: 1056 m
Trysková injektáž ? 1250 mm: 3295 m
Železobetonové konstrukce: 601 m3
Opatření proti spodní a tlakové vodě:
- vrty pr. 250 mm pro průchodky: 3772 m
- ocelové průchodky pr. 219 a 175 mm: 3920 m
- injekční vrty: 5282 m
- objem horninové injektáže dna 2520 m3
- svislá plocha horninové injektáže 1200 m2

Zákazník

Sdružení firem Metrostav, a. s., a Zakládání Group, a. s.

Investor

RenoEnergie, a. s.

Cena

Rok

66,8 mil. Kč 2012–2014  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Mikropiloty,Kotvy,Injektáže,Trysková injektáž,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">