Zakládání staveb, a. s. - Malá vodní elektrárna Štětí class=" view- no-layout no-task ltr">

Malá vodní elektrárna Štětí

 • ZS_Steti__001
 • ZS_Steti__002
 • ZS_Steti__003
 • ZS_Steti__004
 • ZS_Steti__005
 • ZS_Steti__006
 • ZS_Steti__007
 • ZS_Steti__008
 • ZS_Steti__009
 • ZS_Steti__010
 • ZS_Steti__001
 • ZS_Steti__002
 • ZS_Steti__003
 • ZS_Steti__004
 • ZS_Steti__005
 • ZS_Steti__006
 • ZS_Steti__007
 • ZS_Steti__008
 • ZS_Steti__009
 • ZS_Steti__010


Mala vodní elektrárna Štětí – zajištění stavební jámy a výstavba elektrárny

Úkolem prací speciálního zakládání bylo zajistit vodotěsnou stavební jámu pro celý objekt malé vodní elektrárny Štětí (MVE). Dočasné zapažení říční strany díla v délce cca 360 m bylo provedeno ze štětovnicových stěn a nasazených štětových jímek. Vtokový a výtokový objekt byl zajištěn pomocí trvalých kotvených podzemních a převrtávaných pilotových stěn. Vlastní objekt MVE je zapažen podzemní a pilotovou stěnou s dočasným kotvením. Výkop dosahoval hloubky až 18 m od původního terénu (tj. asi 17 m pod provozní hladinu Labe). Samostatnou část projektu tvořilo zajištění podzemní části objektu elektrárny. Jednalo se o soubor technologií k omezení přítoku artézské vody do stavební jámy v místech s nejhlubším výkopem včetně přikotvení základové desky objektu. Společně s pažením jámy tvořila tato opatření konzistentní koncepci zajištění výkopu podzemní části objektu (těsnicí obvodová injektáž, těsnicí injektáž pod dnem s výztuží, odvodňovací vrty).

Výměry

Beranění štětových stěn: 4469 m2
Předvrty pro osazení štětovnic: 2444 m
Zásyp dvojité nasazené jímky: 4340 m3
Převrtávané piloty: 2325 m
Pramencové kotvy, 343 ks: 6193 m
Vodicí zídky pro podzemní stěny: 380 m
Vodicí zídky pro pilotovou stěnu: 130 m
Podzemní stěny tl. 80 cm: 5258 m2
Vrty pro těsnicí horninovou injektáž: 7797 m
Odlehčovací vrty: 544 m


Generální dodavatel

Metrostav, a. s., a Zakládání staveb, a. s.

Investor

Energeia, o. p. s.

Cena

Rok

364,8 mil. Kč 2012–2015 • Vyhledávání referencí
 • Typ stavby : Vodohospodářské
 • Země : Česká Republika
 • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
 • Termín dokončení : 2011-2015
 • Nosné technologie : Piloty,Podzemní stěny,Injektáže,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">