Zakládání staveb, a. s. - Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu class=" view- no-layout no-task ltr">

Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu


Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu
V místě odstavené plavební komory a vorové propusti VD Vraňany realizovala společnost Zakládání staveb, a. s., základovou jámu pro vestavbu malé vodní elektrárny. Ze strany od řeky byla jáma zajištěna pilotovou stěnou délky 72 m, kotvenou ve dvou až čtyřech úrovních dočasnými pramencovými kotvami. Na horní a dolní vodě probíhala stavba pod ochranou dvojitých nasazených jímek ze štětovnic s výplní štěrkopískem. Součástí zakázky byly dále tyto práce: těžba základové jámy; zajištění břehového svahu hřebíkováním, kari-sítěmi a stříkanými betony; zhotovení podkladních betonů; prohrábka vodní-ho koryta pod elektrárnou; zpětné zásypy vorových propustí a železobetonových konstrukcí elektrárny; terénní úpravy.

Výměry

Vrtané piloty pr. 450 mm, dl. 12 m: 700 m, Kotvy 3pramencové. 1166 m,
Výkopové práce: 10 000 m3,
Zásypy: 12 000 m3,
Plocha štětových jímek: 1600 m2, Podkladní betony: 600 m2,
Stříkané betony: 800 m2,
Prohrábky dna: 29 000 m3.

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5-Smíchov

Cena

Rok

37,1 mil. Kč 2004–2005  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Piloty,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">