Zakládání staveb, a. s. - Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny


Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny

Na plynovodech DN 500 Velké Němčice–Dolní Dunajovice a DN 500 Strachotín–Dolní Dunajovice byly zjištěny závažné závady v úseku, kde potrubí prochází pode dnem vodní nádrže Nové Mlýny II. Bylo tedy třeba provést potřebné opravy, a to vyříznutím a výměnou potrubí v místě vad. V prostředí vodní nádrže se jednalo o náročný, dosud neověřený postup – místa s poruchami plynovodů byla zajištěna štětovými jímkami a pod jejich ochranou opravena. Jímky jsou na kratších stranách v místech průchodu plynovodu navrženy jako dvojité s těsněním sloupy tryskové injek- táže. Veškeré práce včetně vlastní opravy potrubí byly prováděny z pontonových soulodí.

Výměry

Jímky ze štětovnic VL 604: 2123 m2
Těsnění sloupy tryskové injektáže Ø 1200 mm: 180 metrů
Ocelové rozpěrné konstrukce: 32 t
Těžba jímek: 2088 m3
Prohrábka plavebního koridoru: 11 252 m3
Zásypy: 1658 m3

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4-Nusle

Cena

Rok

28,2 mil. Kč bez DPH 2011  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Průmyslové
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">