Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce mostu přes Berounku v Lahovicích class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce mostu přes Berounku v Lahovicích


Rekonstrukce mostu přes Berounku v Lahovicích
Lahovický most je situován těsně nad soutokem řeky Berounky s Vltavou v Praze-Lahovicích. Podmínkou rekonstrukce starého mostu bylo zachování silniční dopravy ve 4 pruzích, zachování lodní dopravy a min. omezení průtočného pro?lu řeky. Rekon-strukce byla provedena kompletní, tj. včetně nového založení pilířů a opěr mostu. Návrh vyžadoval zajištění staveniště ště-tovými jímkami pro založení pilířů v řečišti pod úrovní hladiny, zhotovení štětových jímek pro založení provizorního mostu
a jímek pro umístění věžových jeřábů pro výstavbu mostu. Při zakládání se uplatnily další technologie speciálního zakládání – trysková injektáž pro podchycení plošných základů pilířů a vrtané piloty pro založení pražské opěry. Při budování opěr v bezprostřední blízkosti provozované komunikace byly použity štětové stěny kotvené zemními kotvami. Veškeré práce v řečišti Berounky byly prováděny z vlastních lodních mechanismů.


Výměry

Štětové stěny: 6296 m2,
Trysková injektáž M1: 916 m,
Zemní kotvy dočasné: 403 m,
Piloty O1200 mm: 359 m,
Ocelové rozpěrná konstrukce: 80,5 t,
Zemní práce z lodních mechanismů: 1500 m3

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

35,9 mil. Kč 11/2001–1/2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">