Zakládání staveb, a. s. - Karlův most — definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9 class=" view- no-layout no-task ltr">

Karlův most — definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9


Karlův most — definitivní ochrana základů pilířů č. 8 a 9

Základy pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu jako jediné pocházely ješ-tě z doby jeho výstavby ve 14. století, a nebyly tedy dostatečně chráněny proti podemletí v době zvýšených průtoků v řece. Jejich de?nitivní ochrana byla zajištěna vytvořením dostatečně odolné uzavřené obálky kolem základů obou pilířů, založené na hloubku cca 1,5 m do skalního podloží. Na povodních i protivodních špicích pilířů byla obálka vytvořena ze štětovnic Larssen IIIn. Vzhledem k neproberanitelnému podloží bylo nut-né před jejich osazením provádět předvrty vrtnou soupravou a teprve následně zavibrovat štětovnice. Pod oblouky mostu byla obálka, vzhledem k malé světlé výšce, vytvořena ze sloupů tryskové injektáže O 600 mm v osových vzdálenostech 0,5 m, do nichž byly následně osazeny výztužné ocelové trubky, čímž vznikla tuhá palisádová stěna. Po vyčerpání takto vzniklých jímek byla uvnitř jímky u každého z pilířů otevřena průzkumná archeologická sonda a následně zahájena komplet-ní sanace dříků pilířů – výměna kvádrů a nové spárování. Práce byly dokončeny zhotovením výztužného žlb. věnce tl. cca 0,5 m kolem obou pilířů, který ochrannou obálku uzavírá shora a působí jako vodorovný uzavřený rám, do něhož je kotvena obálka ze štětovnic i palisáda z mikrozápor. Veškeré stavební práce probíhaly z lodních mechanismů a pon-tonů. Práce pod vodou byly prováděny ve spolupráci s potápěči.

Výměry

Základy pilířů:
Těžba nánosů: 905 m3,
Injektáž kaveren a záhozů: 15 m3, Zához kamenem: 210 m3,
Štětovnice Arbed AS 500: 83 m2, Štětovnice Larssen IIIn: 925 m2, Předvrty: 1680 m,
Trysková injektáž O 600 (M1): 1600 m, Ocelové trubky O 194/10 mm: 1774 m, Žlb. věnec: 145 m3,
Nosníky HEB 120: 300 m.
Dříky pilířů:
Bourání a odvoz: 20 m3,
Výměna kamenů: 5 m3,
Čištění a spárování: 134 m.

Zákazník

Mott MacDonald, Národní 15, Praha 1

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

36,7 mil. Kč 2004–2005  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Trysková injektáž,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">