Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce železničního mostu Kolín přes Labe class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce železničního mostu Kolín přes Labe


Rekonstrukce železničního mostu Kolín přes Labe

Původní železniční most přes Labe z roku 1908 nevyhovoval již svou podjezdnou výškou současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bylo proto rozhodnuto o jeho nahrazení novým,moderním mostem. Rozsáhlá rekonstrukce spočívala v kompletní výměně nosné konstrukce starého mostu, sanaci stávající spodní stavby a v částečné výstavbě nových prvků spodní stavby, úpravě železničního svršku a spodku atd. Společnost Zakládání staveb,a. s., se na této stavbě podílela především hlubinným založením opěr a pilířů pomocí sloupů tryskové injektáže v plošném rastru. Tyto práce byly prováděny jak ze břehů, tak i z řečiště, kde musely být kolem rekonstruovaných pilířů vybudovány štětové jímky (rozpíraná jímka – pilíř P2, nasazená jímka, sepnutá táhly – pilíř P3).

Výměry

Beraněné štětovnice IIIn: 2046 m2
Trysková injektáž T2, Ø 120 cm: 4900 m
Piloty: 77 m
Montáž ocelových konstrukcí: 48 t
Zemní práce 1636 m³

Zákazník

Eurovia CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

75 mil. Kč 1/2010 – 10/2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Trysková injektáž,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">