Zakládání staveb, a. s. - Metro IV. C1 — Zajištění stavební jámy pro suchý dok a navazující úseky trati metra class=" view- no-layout no-task ltr">

Metro IV. C1 — Zajištění stavební jámy pro suchý dok a navazující úseky trati metra


Metro IV. C1 — Zajištění stavební jámy pro suchý dok a navazující úseky trati metra

Suchý dok a trasa hloubených tunelů až k trojskému portálu byly provedeny v jámách zapažených kotvenými železobeto-novými podzemními stěnami. Kotvení bylo navrženo ve více úrovních a v různém provedení. Byly použity 3-, 4- a 6pra-mencové kotvy dočasné i trvalé. Vrty pro kotvy byly ve většině případů hloubeny pod hladinou podzemní vody přes speciální sadu těsnění (preventry).

Výměry

Podzemní stěna tl. 600 mm: 8538 m
Podzemní stěna těsnicí: 143 m
Štětová stěna dočasná: 1706 m
Kotvy dočasné 4pramencové: 787 m
Kotvy dočasné 3pramencové: 356 m
Kotvy dočasné 6pramencové: 380 m
Kotvy trvalé 4pramencové: 4136 m
Sanační injektáže oken: 616 m
Injektáže: 1527 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.,
Sokolovská 217/42, Praha 9

Cena

Rok

77,8 mil. Kč 2001-2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny,Kotvy,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">