Zakládání staveb, a. s. - Zajištění stavební jámy — Žižkova II. C v Ústí nad Labem class=" view- no-layout no-task ltr">

Zajištění stavební jámy — Žižkova II. C v Ústí nad Labem


Zajištění stavební jámy — Žižkova II. C v Ústí nad Labem

V rámci modernizace městského okruhu v Ústí nad Labem bylo nutno ulici Žižkovu rozšířit vysunutím vozovky nad říčku Bílinu. Stavební jáma liniové stavby byla pažena a těsněna jímkou ze štětovnic, vibroberaněných do rýhy předtěžené drapákem a vyplněné jílocementovou suspenzí. Místa kontaktu s mostními pilíři a inženýrskými sítěmi byla utěsněna tryskovou injektáží. Takto kvalitně provedené utěsnění jímky zajistilo, že i po vyhloubení výkopu pod úroveň hladiny řeky Bíliny nedošlo k průsakům vody a stavební jáma zůstala suchá.

Výměry

Štětové stěny beraněné do terénu: 270 m
Štětové stěny osazené do jílocementové suspenze: 5840 m
Předtěžená rýha tl. 60 cm: 5390 m
Kotvy 3pramencové: 990 m
Kotvy 4pramencové: 807 m
Mikropiloty: 302 m
Sloupy trysk. injektáže prům. 100 cm, hl. cca 14 m: 1223 m

Zákazník

Sdružení firem Insky, s. r. o., – Ravel, spol. s r. o.
Nový svět 100, Ústí nad Labem

Investor

SUS Ústeckého kraje, Gogolova 19, Trmice

Cena

Rok

47,3 mil. Kč 2003–2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">