Zakládání staveb, a. s. - Přestavba železničního uzlu Praha – Nové spojení – zajištění východního portálu nových železničních tunelů pod Vítkovem class=" view- no-layout no-task ltr">

Přestavba železničního uzlu Praha – Nové spojení – zajištění východního portálu nových železničních tunelů pod Vítkovem


Přestavba železničního uzlu Praha – Nové spojení – zajištění východního portálu nových železničních tunelů pod Vítkovem

Nejvýznamnější součástí rozsáhlé přestavby železničního uzlu Praha je stavba tzv. Nového spojení, tvořená mj. dvěma novými tunely pod vrchem Vítkov, které se svojí délkou 1350 m řadí k nejdelším v ČR. Východní portály tunelů byly vybudovány v příkrém terénním svahu – vzhledem k poloze tunelových trub zde byly zhotoveny dvě odřezové stěny – jižní a prostřední – a dvě portálové stěny tubusů. Stěny odřezů byly zajištěny soustavou mikropilot délky až 30 m, kotvených trvalými pramencovými a tyčovými kotvami a vyztužených stříkaným betonem. Kromě zajištění těchto svislých odřezů zde byly v portálech severního a jižního tunely provedeny mikropilotovými deštníky pro následnou ražbu tunelů.

Výměry

Mikrozápory 108/16: 6976 m
Kotvy trvalé 6pramencové: 1670 m
Kotvy dočasné tyčové: 658 m

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., Národní 10, Praha 1

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278

Cena

Rok

27 mil. Kč 2004–2007  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Mikropiloty,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">