Zakládání staveb, a. s. - Březno u Chomutova – zmáhání závalu v místě železničního tunelu class=" view- no-layout no-task ltr">

Březno u Chomutova – zmáhání závalu v místě železničního tunelu


Březno u Chomutova – zmáhání závalu v místě železničního tunelu

Zával vzniklý při ražbě železničního tunelu s niveletou až 33 m pod terénem si vyžádal provedení rozsáhlých sanačních opatření. Po provedení výplňových injektáží z povrchu byl v prostředí závalu zhotoven systém sedmi přepážek z převrtávaných pilotových stěn a kruhová šachta z převrtávaných pilot v místě budoucí únikové šachty zhotovená rovněž v území postiženém závalem. Ražba tunelu probíhala postupně skrz tyto dělicí přepážky pod ochranou mikropilotových deštníků.

Výměry

Převrtávané piloty délek 35–39 m, prům. 1180 mm: 7718 m
Mikropiloty 70 mm: 17 660 m
Mikropitoty 108 mm: 3254 m
Trysková injektáž pr. 50 cm: 635 m
Výplňová injektáž: 905 m
Zemní práce: 15 580 m3

Zákazník

Metrostav, div. 5, Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Severočeské doly Chomutov, a. s., Boženy Němcové 5359

Cena

Rok

87,5 mil. Kč 2004-2006  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">