Zakládání staveb, a. s. - Vysočanská radiála, I. Etapa – Kbelská, opěrná zeď class=" view- no-layout no-task ltr">

Vysočanská radiála, I. Etapa – Kbelská, opěrná zeď


Vysočanská radiála, I. Etapa – Kbelská, opěrná zeď

Na trase tzv. Vysočanské radiály bylo třeba opěrnou zdí zajistit levostranný odřez svahu nájezdové rampy č. 4 křižovatky Kbelská. Navržena zde byla prefabrikovaná podzemní stěna délky cca 200 m, tvořená železobetonovými prefabrikáty tl. 400 mm a délek 4–16 m v závislosti na hloubkách paženého výkopu. Prefabrikovaná podzemní stěna má trvalou funci; její stabilita je zajištěna trvalými kotvami osazenými v jedné až třech úrovních. Součástí provedených prací bylo i pilotové založení podpor mostu přes ulici Kbelskou včetně jeho nájezdových ramp.

Výměry

Prefabrikované podzemní stěny (panel 32 t): 2213 m2
Trvalé 3, 4, 6pramencové kotvy: 1911 m
Piloty prům. 1220 a 1500 mm: 1778 m
Štětové stěny: 641 m2
Výplňová injektáž: 1268 m3
Železobetonové konstrukce (římsa na prefastěnu): 221 m3

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., závod 3 Praha,
Nedokončená 1332/7, Praha-Kyje

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

86,8 mil. Kč 2006  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">