Zakládání staveb, a. s. - Metro V. A – stanice Motol, stavební jáma pro hloubené konstrukce SO 09–18/50 class=" view- no-layout no-task ltr">

Metro V. A – stanice Motol, stavební jáma pro hloubené konstrukce SO 09–18/50


Metro V. A – stanice Motol, stavební jáma pro hloubené konstrukce SO 09–18/50

V západní části navazuje na stavební jámu pro hloubenou stanici Motol stavební jáma hloubeného dvoukolejného objektu obratových kolejí (SO 09-18/50) s přechodovým dílem v celkové délce 189,3 m. Pro zajištění této stavební jámy byly použity tři typy kotvených pažicích konstrukcí: pilotové stěny na severní straně jámy, mikropilotové stěny na západní portálové stěně a severní i jižní straně v oblasti portálu, záporové stěny pak na jižní straně jámy. Zajištění pomocí mikropilot bylo zvoleno kvůli nutnosti použití menších pracovních výšek stavebních mechanismů v oblasti pod vedením vysokého napětí (nad západní portálovou stranou stavební jámy).

Výměry

Piloty pr. 900 mm: 1205 m
Kotvy dočasné: 6368 m MP 114/10: 3378 m
Zápory: 771 m Výdřeva: 1034 m2
Stříkaný beton: 3044 m2
Převázky ocelové: 90 t
Převázky žlb.: 214 m3
Vrty odvodňovací: 330 m
Výkopy: 2522 m3

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

50,7 mil. Kč bez DPH 2010 – 2013  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">