Zakládání staveb, a. s. - Metro V. A – traťový úsek Dejvická–Bořislavka (SOD 02) class=" view- no-layout no-task ltr">

Metro V. A – traťový úsek Dejvická–Bořislavka (SOD 02)


Metro V. A – traťový úsek Dejvická–Bořislavka (SOD 02), zajištění přístupového tunelu Kanadská (SO 02-29/02)

V průběhu výstavby trasy V. A pražského metra vznikla potřeba vybudovat přístupový ražený tunel mezi stavební jámou E1 u ulice Kanadská a tubusy metra, vedenými pod Evropskou třídou. Tento tunel byl navržen pro manipulaci a vytažení razicích štítů TBM na povrch. Vzhledem k zastižené geologii, nízkému nadloží tunelu a průměru tunelu byla jeho ražba prakticky nerealizovatelná. Proto byla v předstihu před vlastní ražbou navržena rozsáhlá a komplikovaná sanace zemního prostředí, využívající především technologii tryskové injektáže. Jednalo se o zhotovení těchto prvků:

- uzavřené vertikální těsnicí stěny ze sloupů TI, prováděné z povrchu a zatažené do skalního podloží délky až 19,5 m,
- horizontální ochranné obálky ze sloupů TI, vyztužených MP nad budoucí klenbou tunelu, prováděné v postupných krocích při ražbě tunelu z podzemí,
- horizontální zajištění čelby sloupy z TI s využitím sklolaminátových kotev Rockbolt K60-25, prováděné v postupných krocích při ražbě. Stavba přístupového tunelu Kanadská je výjimečná z několika důvodů:

a) nepříznivá geologie (prostředí zvodnělých navážek a jílovitopísčitých deluviálních hlín),
b) rozsah a skladba použité technologie zajištění ražeb,
c) malé nadloží tunelu a nutnost zachování nepřetržitého provozu na páteřní komunikaci nad raženým tunelem,
d) velký příčný profil raženého tunelu (14 m) a délka zajišťova- ných horizontálních úseků (17 m).

Výměry

Vrty celkem: 10 931 m,
TI pro těsnicí stěny a ochrannou obálku, pr. 900 mm: 3342 m,
TI pro horizontální zajištění klenby, pr. 600 mm: 2463 m,
Mikropiloty 114/10: 1845 m,
Sklolaminátové kotvy: 2674 m,
Injekční směs: 2076 m3.

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

114,83 mil. Kč 2011 – 2012  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">