Zakládání staveb, a. s. - Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar class=" view- no-layout no-task ltr">

Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar


Tunel Blanka v Praze, stavba č. 0080, úsek Prašný most–Špejchar

Tato část páteřního úseku tunelu Blanka má délku cca 520 m a byla provedena v hloubených tunelech v otevřené stavební jámě. Stavba se nachází se mezi stanicí metra Hradčanská a ulicí Svatovítskou. Na západě navazuje tento úsek na stavbu hloubených tunelů č. 9515 Myslbekova–Prašný most a na východě na hloubené tunely stavby č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka.
V předvýkopu zajištěném v celé délce stavby kotveným záporovým pažením byly realizovány tři řady konstrukčních podzemních stěn tl. 800 v rozmezí hloubek 16,5–23,5 m, které vymezují dvě tunelové trouby.
Následně byla v koruně podzemních stěn vybetonována stropní deska, stavební jáma zasypána, obnoven provoz na povrchu a pak byla zahájena těžba uvnitř tunelových tubusů pod stropní deskou a betonáž základové desky (prováděl vyšší dodavatel).

Výměry

Podzemní konstrukční stěny: 41 653 m3
Záporové pažení: 7183 bm
Kotvy 2-4pramencové: 8172 m

Zákazník

Hochtief CZ, a s.

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

583, 9 mil. Kč 2009–2013  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">