Zajištění stavebních jam pro jižní portály tunelu Mrázovka

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Jihozápadní a jihovýchodní portály tunelu Mrázovka jsou situovány v hlubokých svahových odřezech, které byly stabilizovány mikrozáporovými stěnami, kotvenými v několika úrovních trvalými i dočasnými pramencovými kotvami. Odřez svahu byl odvodněn drény, povrchově zpevněn a ochráněn stříkaným betonem vyztuženým svařovanými sítěmi.


Výměry

Kotvy trvalé a dočasné: 5144 m
Mikrozápory 108/16: 6411 m
Žlb. převázky: 241 m
Ocelové konstrukce: 18,5 t
Žlb. opěrná zeď Radlické ulice: 1000 m3
Zemní práce: 14 926 m

Zákazník

Subterra, a. s., Bezová 1658/1, Praha 4-Braník

Investor

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

67,63 mil. Kč 1999–2004