Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio v centru Prahy

Popis stavby

Na jednom z nejcennějších pražských pozemků, ve Spálené ulici na Novém Městě, v bezprostředním sousedství bývalého obchodního domu Máj, vznikla novostavba objektu zvaného Quadrio. Zajištění hluboké stavební jámy pro tento objekt v husté okolní zástavbě a v bezprostředním kontaktu s konstrukcemi stanice metra Národní třída představovalo v mnoha ohledech velmi náročný úkol jak z hlediska projekčního, tak realizačního. Pažení stavební jámy bylo po celém obvodě navrženo pomocí kotvené vodotěsné převrtávané pilotové stěny, vrtané z úrovně předvýkopu, zajištěného do hloubky 5,5 m záporovým pažení. K podchycení stávajícího objektu OD MY a při dotěsnění styku pilotových stěn a eskalátorového tunelu metra byla použita trysková injektáž. Původní vzduchotechnickou šachtu metra bylo nutné převést nezávislým horizontálním kanálem, umístěným pod základovou deskou novostavby objektu do nové pozice s pažením stříkaným betonem, hřebíky a sítěmi KARI.  Hloubka stavební jámy dosahovala 18–20 m, v místě VZT kanálu až 26 m od stávajícího terénu.

Výměry

Převrtávaná pilotová stěna, piloty prům. 880 mm (částečně 1180 mm): 5580 m
Kotvy dočasné pramencové:  4860 m
Stříkaný beton: 4819 m2
Ztužující věnec pilot: 175 m3
Trysková injektáž: 176 m
Železobetonové převázky: 300 m3
Mikropiloty 114/10: 208 m
Tyčové dočasné kotvy: 312 m
Kotevní trny 2x R 25: 1395 m
Zápory HEB 300: 148 m
Dřevěné pažiny: 1185 m2

Zákazník

Metrostav, a. s.

Investor

CPI Národní, s. r. o.

Cena

Rok

46,5 mil. Kč
2012–2014