Zajištění stavební jámy administrativní budovy Filadelfie v Praze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Do oblasti pražského BB Centra přibyla další nová administrativní budova s názvem Filadelfie. Rozsáhlá stavební jáma pro nový objekt měla rozměry 127x68 m a byla zajištěna záporovým pažením, kotveným ve čtyřech úrovních dočasnými pramencovými kotvami. Vzhledem k navrženým 6 podzemním podlažím měla stavební jáma hloubku až 22,5 m, což s sebou neslo mj. i požadavek na zhotovení stěn s minimální odchylkou od svislice.

Výměry

Záporové pažení, 181 ks zápor délky 25 m: 6900 m2
3-, 4-, 6pramencové kotvy dl. 14 a 20 m: 9920 m
Tahové mikropiloty pro zajištění základové desky:  108/16, dl. 9 m, 615 ks: 5535 m
Zemní práce: 156 800 m3

Zákazník

Zakládání Group, a. s., Rohanský ostrov 641, Praha 8-karlín

Investor

Passerinvest Group, a. s., Želetavská 1525/1, Praha 4

Cena

Rok

55,1 mil. Kč 2008 – 2009