Vysočanská radiála, I. Etapa – Kbelská, opěrná zeď

Stáhnout PDF verzi

Popis stavby

Na trase tzv. Vysočanské radiály bylo třeba opěrnou zdí zajistit levostranný odřez svahu nájezdové rampy č. 4 křižovatky Kbelská. Navržena zde byla prefabrikovaná podzemní stěna délky cca 200 m, tvořená železobetonovými prefabrikáty tl. 400 mm a délek 4–16 m v závislosti na hloubkách paženého výkopu. Prefabrikovaná podzemní stěna má trvalou funci; její stabilita je zajištěna trvalými kotvami osazenými v jedné až třech úrovních. Součástí provedených prací bylo i pilotové založení podpor mostu přes ulici Kbelskou včetně jeho nájezdových ramp.

Výměry

Prefabrikované podzemní stěny (panel 32 t): 2213 m2
Trvalé 3, 4, 6pramencové kotvy: 1911 m
Piloty prům. 1220 a 1500 mm: 1778 m
Štětové stěny: 641 m2
Výplňová injektáž: 1268 m3
Železobetonové konstrukce (římsa na prefastěnu): 221 m3

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., závod 3 Praha,
Nedokončená 1332/7, Praha-Kyje

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

86,8 mil. Kč
2006