Vodní dílo Střekov, čekací stání na horní a dolní vodě

Stáhnout PDF verzi

Popis stavby

Vodní dílo Střekov nebylo jako poslední vodní dílo na dolním Labi vybaveno stáními pro velká i malá plavidla čekající na proplavení z horní i dolní vody na úrovni požadovaného standardu. Předmětem prací bylo tedy zhotovení přístaviště pro malá plavidla a dalbová stání pro velká plavidla, všechny svislé prvky těchto konstrukcí byly osazeny do vrtů a následně zabetonovány. Pro zajištění požadované plavební hloubky byla v místě každého stání provedena rovněž prohrábka řečiště.

Výměry

Prohrábka řečiště: 1350 m3
Vrty pr. 1200mm: 201 bm
Ocel. konstrukce dalb: 39 t

Zákazník

Navimor–Invest sp. z o.o. organizační složka,
V závětří 1036/4, Praha 7

Investor

Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

7,2 mil. Kč
2006–2007