Podmenu

Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc-Tyrolka, sanační opatření v Královské oboře

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Pod Královskou oborou v blízkosti Šlechtovy restaurace procházejí tunelové trouby tunelu Blanku značně tektonicky porušeným pásmem délky asi 160 m se skalním nadložím o minimální mocnosti do 1 m. Pro bezpečné provedení ražeb zde proto bylo nutné nad každou tunelovou troubou provést sanační opatření, která byla kombinací tří technologií: - v prostředí zvodnělých štěrků a písků byla provedena trysková injektáž z povrchu zavázaná do skalního podloží, jednalo se o obálku šířky 16 m a výšky asi 3–3,5 m z překrývajících se sloupů TI;
-    mikropiloty – roznášecí vějíře z dvojic ocelových trubek ve vzdálenostech po 0,5 m;
-    horninová injektáž v kalotě budoucího tunelu prováděná z průzkumné štoly.

Výměry

Vrty pro tryskovou injektáž: 26 220 m
Trysková injektáž: 12 700 m3
Vrty pro horninovou injektáž (včetně převrtů): 22 150 m
Horninová injektáž: 1509 m3

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

137,5 mil. Kč 2007–2008