Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stav. jámy 2, 3, 4, 7

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Na trojském břehu byly tunelové trouby budovány v otevřených stavebních jamách celkové délky přes 0,5 km. Stavební jámy byly paženy převážně podzemními železobetonovými stěnami do úrovně skalního podloží nebo štětovými stěnami a dotěsněny pomocí klasické injektáže nebo tryskové injektáže. Stěny byly kotveny v několika úrovních dočasnými kotvami. Ve spodních částech výkopu pod úrovní paty podzemních stěn (jáma č. 4, částečně i č. 2) bylo skalní podloží zajištěno pomocí ocelových sítí přichycených ocelovými trny s ochrannou vrstvou stříkaného betonu.

Výměry

Podzemní betonové armované stěny 600 mm: 3658 m2
6pramencové dočasné kotvy: 5453 m
Štětové stěny: 3270 m2
Trysková injektáž M2: 3581 m
Stříkané betony: 2569 m2

Zákazník

Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 – Smíchov

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

168 mil. Kč 2006–2010