Sanační a kompenzační injektáže pro tunel Mrázovka

PDF verze ke stažení

Popis prací

Sanační injektáže byly provedeny za účelem zpevnění skalní-ho masivu v klenbě tunelu jako ochranné opatření pro ražbu tunelové trouby v místě s velmi malým nadložím. Proinjektovaná klenba o mocnosti od 3,0 do 5,0 m byla zpevněna vějíři z ocelových injekčních trubek. Výsledkem bylo zlepšení přetvárných charakteristik horninového masivu a zmenšení poklesů stávající zástavby nad trasou tunelu. Kompenzační injektáže účinně omezovaly a kompenzovaly poklesy obytných domů v Ostrovského ulici, ležících v poklesové kotlině vyvolané ražbou západní tunelové trouby. Obě tyto technologie byly vyhodnocovány a řízeny systémem monitoringu injekčních a vrtných prací a dle výsledků průběžného nivelačního sledování objektů i terénu.

Výměry

Vrty pro kompenzační injektáž: 1626 m
Vrty pro sanační injektáž: 33 634 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

70,9 mil. Kč 2000–2001