Sanace laguny Ostramo — drenážní žebro k zamezení šíření kontaminace

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Cílem sanace skládky je odstranění ekologické zátěže, vzniklé ukládáním odpadů převážně ropného původu v prostoru lagun Ostramo. Součástí komplexní sanace, která má být ukončena v roce 2014, bylo i vytvoření drenážního systému, jehož účelem je sanační čerpání volné fáze nepolárních extrahovatelných látek a zamezení dalšímu šíření kontaminace ve směru proudění podzemní vody.Společnost Zakládání staveb realizovala zapažení drenážního žebra pro uložení hloubkové drenáže, včetně jeho rozepření pomocí systému ocelových rámů. Drenážní žebro bylo provedeno v otevřené rýze, oboustranně pažené rozpíranými ště-tovými stěnami ze štětovnic typu Larssen IIIn a VL 604 délky 14 m. V linii žebra jsou situovány čerpací jímky, do kterých je kontaminovaná voda sváděna drenážními trubkami, uloženými ve dvou výškových úrovních. Celková délka žebra je 600 m, průměrná hloubka 10,0 m.

Výměry

Štětové stěny dočasné z Larssen IIIn: 15 955 m2,
Ocelové rozpěry: 230 t,
Ocelové převázky: 140 t.

Zákazník

OKD Doprava, a. s., Nádražní 93, Ostrava

Investor

Fond národního majetku, Rašínovo nábřeží 42/6, Praha

Cena

Rok

49,3 mil. Kč 6/2003–6/2004