River Park Bratislava – zajištění stavební jámy a založení objektu

Stáhnout PDF

Popis stavby

Na levém břehu Dunaje – mezi Novým mostem a Parkem kultury a oddechu – založila společnost Zakládání staveb, a. s., nový rozsáhlý administrativní a obchodní komplex. V obtížných geologických podmínkách s hladinou podzemní vody mělce pod terénem byla stavební jáma zajištěna pomocí převrtávané pilotové stěny z pilot průměru 1180 a 880 mm. Vzhledem k požadovanému termínu provedení prací a jejich velkému objemu bylo nutno nasadit najednou až pět vrtných souprav. Převrtávaná pilotová stěna byla kotvena dočasnými kotvami. Základová deska je založena rovněž na pilotách prům. 1180 a 880 mm vetknutých do skalního podloží. Proti vztlaku byla deska zajištěna soustavou trvalých tahových tyčových kotev.

Výměry

Převrtávané piloty 1180 mm a 880 mm: 8854 m2
Těsnicí podzemní stěna: 692 m2
Základové piloty prům. 1200 mm: 2375 m
Dočasné 6 a 7pramencové kotvy: 7584 m
Tahové tyčové kotvy: 1740 m
Snížení hladiny podzemní vody: 10 měsíců
Štětová stěna pro zapažení předvýkopu: 1876 m2

Zákazník

Metrostav SK, a. s., Mlýnské Nivy 68, Bratislava 26

Investor

Bratislavské nábrežie spol. s r. o., Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovensko

Cena

Rok

133,1 mil. Kč
2006–2007