Rezidence Sacre Coeur v Holečkově ulici v Praze

PDF ke stažení

Popis stavby

Projekt nového bytového komplexu v Praze-Smíchově byl situován přímo nad tubusy Strahovského automobilového tunelu. Právě poloha těchto tubusů byla určující pro návrh pilotového založení. Paty pilot bylo třeba opřít o podloží až pod úrovní základové spáry tunelů a provést separaci dříku pilot od okolní horniny tak, aby piloty plášťovým třením nezatěžovaly konstrukci tunelů. Pilotové založení objektu rezidence bylo později rozšířeno ještě o zajištění malé stavební jámy pažené mikrozáporami.

Výměry

Piloty prům. 600, 900, 1200 mm v délkách 17–30,5 m: 1127 m
MP 108/16 (17-21 m): 284,5 m
Mikrozápory HEB 140 dl. 4, 0–5,5 m: 140 m
Zkoušky integrity pilot

Zákazník

Hochtief CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, Praha 5

Investor

SATPO Development, s. r. o., Plzeňská 3217/16, Praha 5

Cena

Rok

14,5 mil. Kč
2007-2008