Rekonstrukce železničního mostu Kolín přes Labe

PDF ke stažení

Popis stavby

Původní železniční most přes Labe z roku 1908 nevyhovoval již svou podjezdnou výškou současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bylo proto rozhodnuto o jeho nahrazení novým,moderním mostem. Rozsáhlá rekonstrukce spočívala v kompletní výměně nosné konstrukce starého mostu, sanaci stávající spodní stavby a v částečné výstavbě nových prvků spodní stavby, úpravě železničního svršku a spodku atd. Společnost Zakládání staveb,a. s., se na této stavbě podílela především hlubinným založením opěr a pilířů pomocí sloupů tryskové injektáže v plošném rastru. Tyto práce byly prováděny jak ze břehů, tak i z řečiště, kde musely být kolem rekonstruovaných pilířů vybudovány štětové jímky (rozpíraná jímka – pilíř P2, nasazená jímka, sepnutá táhly – pilíř P3).

Výměry

Beraněné štětovnice IIIn: 2046 m2
Trysková injektáž T2, Ø 120 cm: 4900 m
Piloty: 77 m
Montáž ocelových konstrukcí: 48 t
Zemní práce 1636 m³

Zákazník

Eurovia CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

75 mil. Kč 1/2010 – 10/2010