Rekonstrukce Slovanského domu v Praze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, podchycení stávajících sloupů skeletové konstrukce pomocí zavětrovaných bárek vytvořených z injektovaných mikropilot, konstrukční podzemní stěna, hlubinné založení na pilotách, zemní a demoliční práce.


Výměry

Podzemní stěna tl. 600 mm: 556 m2
Piloty Ø 1100 mm: 246 m
Piloty Ø 900 mm: 795 m
Piloty Ø 630 mm: 257 m
Zápory I č. 340 mm: 540 m
Zápory I č. 180 mm: 176 m
Mikrozápory Ø 108/16 mm: 883 m
Mikropiloty Ø 108/16 mm: 5634 m
Trysková injektáž M1: 484 m
Trysková injektáž M2: 2 202 m
Hluché vrty pro tryskovou injektáž: 711 m
Pramencové kotvy: 2317 m
Tyčové kotvy: 96 mOcelové ztužení bárek: 150 t
Ocelové převázky: 20 t
Dřevěné pažiny: 1171 m2
Stříkaný beton: 200 m2
Zemní a demoliční práce: 5895 m

Zákazník

Zakládání Group, a. s.Rohanský ostrov, Praha 8


Investor

Pražské komunikační a společenské centrum, s. r. o.Husinecká 5, Praha

Cena

Rok

58,8 mil. Kč 1999–2000