Rekonstrukce osobního přístavu Gruž v Dubrovníku

Stáhnout PDF

Popis stavby

Společnost Zakládání staveb d. o. o. Zagreb realizovala pilotové založení pro rekonstrukci a dostavbu přístavních mol osobního přístavu Gruž v Dubrovniku. Založení bylo navrženo na pilotách o průměru 1500 mm s patou rozšířenou na 1800 mm, vetknutou na hloubku 4,5 m do skalního podlož. Celkem zde bylo provedeno 88 ks pilot délky od 11 do 29 m, průměrné délky 19 m. Pro zhotovení pilot byly stanoveny přísné tolerance: 20 mm půdorysně od ideálního středu piloty a s max. odklonem od svislice 1 : 75. Hmotnost strojního vybavení přesahovala 200 tun, tomu musel být podřízen i výběr vhodného pontonu, z něhož byly veškeré práce prováděny.

Výměry

Celkový počet pilot prům. 1500 mm: 88 ks
Celková délka pilot: 1673 m (312 m v podložním zdravém dolomitu)
Hmotnost uložené výztuže: 764 t
Délka trvalých pažnic: 1329 m
Beton: 3610 m3

Zákazník

Pomgrad Inženjering d. o. o. Split

Investor

Lučka uprava Dubrovnik (ředitelství přístavu Dubrovník)

Cena

Rok

587 435 EUR vč. DPH
2010–2011