Podmenu

Rekonstrukce a dotěsnění hráze vodního kanálu Nová řeka

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Rekonstrukce hráze v chráněné krajinné oblasti Třeboň navázala na práce provedené zde v roce 2003. Hráz novořeckého kanálu byla utěsněna beraněnou štětovou stěnou ze štětovnic VL 602 až do nepropustného neogenního podloží. V místech, kde kvůli kolizi s kmeny či kořeny stromů nebylo možné použít technologie vibrování a beranění, byla pro utěsnění podloží použita technologie tryskové injektáže. Práce probíhaly pod přísným krajinářským dohledem.

Výměry

Trvalé štětové stěny: 21 255 m2

Zákazník

Zakládání Group, a. s., Rohanský ostrov 641, Praha 8 - Karlín

Investor

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5

Cena

Rok

65,4 mil. Kč 2007–2008