Reference

Významné stavby posledního desetiletí

Zahraniční stavby

 • Slovensko
 • Chorvatsko
 • Bosna a Hercegovina
 • SRN
 • Irák
 • Kuvajt
 • Alžír
 • Ukrajina
 • Egypt
 • Turecko
 • Jordánsko
 • Španělsko
 • Polsko

Stavby z let 1968-1995

 • » Hluboké stavební jámy
 • » Statické zajištění a rekonstrukce historických objektů
 • » Opravy a těsnění vodohospodářských děl (přehrad, jezů, vodních elektráren, plavebních komor)
 • » Těsnění nádraží, vodojemů, šachet a jiných objektů
 • » Rektifikace objektů
 • » Ekologické stavby
 • » Těsnící podloží přehrad v rámci jejich výstavby
 • » Dotěsňovací opravy a výstrojné měřící vrty v přehradních tělesech
 • » Výběr dopravních staveb a objektů, u kterých byly použiti speciální metody zakládání